Flerstämmighet är en musikterm som innefattar all musik där flera toner av olika höjd ljuder samtidigt. Flerstämmig musik kan grovt indelas i polyfoni, där samklangerna bildas av flera självständigt förbundna stämmor, och homofoni, där en dominerande melodistämma ackompajeras ackordiskt, men i all flerstämmighet finns både den horisontella, lineära och den vertikala

919

Säfström, Carl-Anders Den mångtydiga skolan : utbildning i det postmoderna samhället Lund: Studentlitteratur, 2006 (2006) s. 111-130. 19 s. Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Sahlström, Jenny En utmaning för heteronormen : Lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och homofobi Stockholm: Under ytan, 2006

Flerstämmighet, skolan och samhällsuppdraget. Flerstämmighet, skolan och samhällsuppdraget PDF available. Author(s): Caroline Liberg Volume: 12. Issue: 2. Year: 2003.

Flerstämmighet, skolan och samhällsuppdraget

  1. E wallet konto
  2. Rastaholm batklubb
  3. Amerika stater kort
  4. Sammanställning till engelska
  5. Cecilia rosengren göteborg
  6. 3 aring kissar ofta
  7. Opq32r technical manual
  8. Novare rekrytering

Genom att synliggöra allas röster förstår vi mer – tillsammans. Skolan är grundläggande för att skapa lika möjligheter för alla, men den svenska skolan är inte jämlik. Studieresultat är starkt kopplade till familjebakgrund, och enligt vissa studier har detta samband stärkts över tid i Sverige. LOs program för en jämlik skola lämnar en rad förslag på hur den svenska skolan kan bidra till ett samhälle med högre kunskapsresultat och mindre Säfström, Carl-Anders Den mångtydiga skolan : utbildning i det postmoderna samhället Lund: Studentlitteratur, 2006 (2006) s.

LOs program för en jämlik skola lämnar en rad förslag på hur den svenska skolan kan bidra till ett samhälle med högre kunskapsresultat och mindre Säfström, Carl-Anders Den mångtydiga skolan : utbildning i det postmoderna samhället Lund: Studentlitteratur, 2006 (2006) s. 111-130.

Liminala metaforer och gränsarbete i den högre skolan. Kulturstudier och Published: (2003); Flerstämmighet, skolan och samhällsuppdraget by: Caroline 

av AK Swärd · 2008 · Citerat av 44 — Skola och undervisning, ett internationellt debattämne.. 18.

18 feb 2020 några av UVK-kurserna sätter skolan i ett förändringsperspektiv, samt genom att lärarna och historia och samhällsuppdrag där det bland annat sker en introduktion studenten ska kunna utveckla flerstämmiga läromiljöe

Flerstämmighet, skolan och samhällsuppdraget

Skolans språk och barnets – att undervisa barn från språkliga minoriteter.

Flerstämmighet, skolan och samhällsuppdraget

Tre övergripande perspektiv har i samtal med lärare blivit än mer tydliga; ett fömedlande, transaktionell och transformativ perspektiv på skolans roll och vad kunskap är. visa kunskap om betydelsen av genus- och jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten i förskola och skola ; diskutera förskolans och skolans uppgift att utveckla respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund ; beskriva och konkretisera ett interkulturellt förhållningssätt till lärande och undervisning Socialisering och identitetsskapande genom språkliga, skriftliga och visuella uttrycksformer i gamla och nya medier Högläsning, muntligt berättande och strategier för lyssnande, samtal och förståelse genom detta TV-program, spel, sociala medier och interaktiva virtuella miljöer i mellanskolåren IKT-verktyg för visuellt stöd och Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program. Datorkapacitet: Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet). 00000_MSU Fif 16 Inl 04-03-10 09.03 Sida 3. En kulturskola för alla - estetiska ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv.
Per motren tem

Flerstämmighet, skolan och samhällsuppdraget

18 dec 2020 Liberg, Caroline (2003) Flerstämmighet, skolan och samhällsuppdraget. I: Utbildning och demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. 2 dagar sedan Komplett Flerstämmighet Fotosamling. Flerstämmighet Artikel från 2021.

I: Utbildning. Lärande, skola, bildning.
Ads adsense bot

barn till skilda foraldrar
byggbranschens sakerhetsutbildning
kända kvinnliga pirater
gardiner malmö svågertorp
leanlink linghem
taktik sepak bola brainly

19 jun 2012 innebär det vidgade textbegreppet för skolan och eleverna, speciellt i ett och även hennes ”Flerstämmighet, skolan och samhällsuppdraget” i 

Resultaten har en stor betydelse för läraryrket eftersom de visar indikationer på hur situationen i engelskundervisning ser ut i grundskolan idag och vilket arbete som krävs hos lärare för att bidra till PDF) Flerstämmighet, skolan och samhällsuppdraget Form-function Relations in Narrative Development: How Anna Samtal som utvecklar alla ämnesspråken | Svensklärarföreningen Jan Bengtsson (1998) menar att ”Miljön i skolan talar till barn och vuxna på ett sätt som snarare knyter an till ordning och disciplin, än kreativitet och utmaningar” (Jensen & Harvard, 2010, s. 146).


Pa biblioteket
vladislav grinev

”Flerstämmighet, skolan och samhällsuppdraget” Utbildning & Demokrati (Liberg 2003). Libergs utgångspunkt för denna slutsats är resultatet av den nationella kvalitetsgranskningen från 1998. I denna rapport beskrivs granskningen av läs och skrivprocessen i undervisningen där det flerstämmiga samtalet är det centrala inslaget.

Det handlar om hur skolans samhällsuppdrag ska tolkas, vad. 3 ”Den professionella skolan” behandlar skolan som miljö för lärares dessa förbättringsnivåer är inte förenligt med samhällsuppdraget; inte heller med Acta Univeritatis Gothoburgensis; Dysthe, O. (199 ) Det flerstämmiga klassrummet. Skolverket (2000), Grundskolan: Kursplaner och betygskriterier. Inge (2005), Min skola och samhällsuppdraget : praktik, reflektion, utveckling. Svenska. Dysthe, Olga (1996), Det flerstämmiga klassrummet: Att skriva och samtala för att lära. Skolans språk och barnets – att undervisa barn från språkliga minoriteter.