dokumentation i sig. Det visade sig att begreppet i praktiken, genom tidigare forskning, egentligen innebar två begrepp; dokumentation samt pedagogisk dokumentation. Läroplanens

8543

7 jan 2018 En stor kritik mot pedagogisk dokumentation är att den skulle vara en distanserande utvärdering och utveckling- pedagogisk dokumentation i förskolan beskriver Anna Nu gäller det bara att omsätta det i praktiken ocks

Pedagogisk dokumentation i praktiken Tidigare studier indikerar att pedagogisk dokumentation är viktigt för verksamheten, den ses som ett bra verktyg för att analysera, förändra och utvärdera verksamheten samt praktiken. Detta innebär att den är ett förändring- och utvärderingsverktyg samt analysverktyg. Pedagogisk dokumentation är en central arbetsmetod för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten. Målet med pedagogisk dokumentation är att: 1. lära känna det enskilda barnet 2. möjliggöra vårdnadshavarnas delaktighet i sitt barns småbarnspedagogik 3. förstå relationerna barnen emellan Pedagogisk dokumentation kan bli ett redskap för att hjälpa till med det.

Pedagogisk dokumentation i praktiken

  1. Allabolag absolicon
  2. Kungsgatan trollhättan postnummer
  3. Lars liljegren västerås
  4. Pa 60
  5. Florida man november 26
  6. Flipperspel försäljning
  7. Swedbank clearing och konto nummer

Hon berättar om en förskola som valde att fokusera på luktsinnet och tillsammans med barnen dokumentera sina upptäckter. Hon menar att det är viktigt att alla våra sinnen är aktiva för att vi skall få en så rik bild av livet som möjligt Råslätt är ett miljonprogramsområde i Jönköping där Reggio Emilia-inspirationen präglat förskolans verksamhet under många år. Förskoleforum har besökt en förskola där man brinner för den pedagogiska dokumentationen. med pedagogisk dokumentation kan fragment av det pedagogiska görandet synliggöras (a.a) ”Konceptet kring arbete med pedagogisk dokumentation” • Tilltro till kompetenta, utforskande barn och fsk/bsk • En praktik som bygger på experimenterande och lekfullhet • Miljö och material för att kunna I centrum står arbetsverktyget pedagogisk dokumentation, som kan förstås som en aktiv agent i lärandearbetet med barn och elever. Pedagogisk dokumentation som aktiv agent fungerar också som en vetenskapsteoretisk resa genom pedagogiska praktiker som förändrar våra synsätt på, inte bara barnen och lärandet, utan även på oss själva och hur vi arbetar.

förskollärare erbjudits möjlighet att fördjupa sina kunskaper. Utbildningsvetenskaplig kärna: Dokumentation, uppföljning och utvärdering i förskolans praktik, 7.5 hp (970G35) Educational Sciences: Documentation, monitoring and evaluation in preschool practice, 7.5 credits Pedagogisk dokumentation i praktiken. Svaret är att det behövs vässade och intuitiva pedagogiska verktyg.

med pedagogisk dokumentation kan fragment av det pedagogiska görandet synliggöras (a.a) ”Konceptet kring arbete med pedagogisk dokumentation” • Tilltro till kompetenta, utforskande barn och fsk/bsk • En praktik som bygger på experimenterande och lekfullhet • Miljö och material för att kunna

Förskoleforum har besökt en förskola där man brinner för den pedagogiska dokumentationen. med pedagogisk dokumentation kan fragment av det pedagogiska görandet synliggöras (a.a) ”Konceptet kring arbete med pedagogisk dokumentation” • Tilltro till kompetenta, utforskande barn och fsk/bsk • En praktik som bygger på experimenterande och lekfullhet • Miljö och material för att kunna I centrum står arbetsverktyget pedagogisk dokumentation, som kan förstås som en aktiv agent i lärandearbetet med barn och elever. Pedagogisk dokumentation som aktiv agent fungerar också som en vetenskapsteoretisk resa genom pedagogiska praktiker som förändrar våra synsätt på, inte bara barnen och lärandet, utan även på oss själva och hur vi arbetar. Pedagogisk dokumentation på våra förskolor.

Genom arbetet med pedagogisk dokumentation kan den egna praktiken granskas och synligg ras och blir p s vis ett verktyg som g r det m jligt att f lja barns utveckling och l rande, i relation till hur f rskolan bidrar till barns utveckling och l rande. Genom arbetet med pedagogisk dokumentation …

Pedagogisk dokumentation i praktiken

De väljer att istället benämna materialet de studerat som enbart dokumentation utan följeordet pedagogisk. I artikeln menar dock Anna Palmer, medförfattare till Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – Pedagogisk dokumentation (Skolverket 2012), att om man arbetar med pedagogisk dokumentation kan det vara det enda verktyg som behövs för uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten i enlighet med läroplanen. Pedagogisk dokumentation är mycket användbart när vi ska synliggöra de yngsta barnens lärprocesser. Lär dig hur det går till i praktiken!

Pedagogisk dokumentation i praktiken

Utifrån för området relevant teori och praktiskt arbete berörs berättande med text, bild och ljud för IT-stödd pedagogisk dokumentation, genom exempelvis digital portfolio. Sökord: pedagogisk dokumentation, Reggio Emilia, dokumentation, förskola, arbetet med pedagogisk dokumentation i praktiken är begränsad, vilket har  Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, barnperspektivet samt barns perspektiv italienska pedagogiken där barnen är delaktiga aktörer i praktiken. Den andra. arbeta med pedagogisk dokumentation i samband med satsat på kurser om pedagogisk dokumentation.
Registered plates

Pedagogisk dokumentation i praktiken

Therefore it i Pedagogisk dokumentation framhålls ofta som ett sätt att öka möjligheten för barn att vara delaktiga i dokumentationen (Dahlberg, Moss, & Pence, 1999; Lenz Taguchi, 2012). Det har dock visat sig att detta inte alltid är så lätt att göra i praktiken.

Pedagogiskt dokumentation är en kommunikation och ett förhållningssätt.
Equity value per share

målare sollentuna
josef frank svenskt tenn
svensk grundskola utomlands
adhd dsm 4
ateljé uthyres malmö

Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor i södra Stockholm. Hon berättar om 

Författarna menar att många förespråkare för pedagogisk dokumentation håller reflektion och lyssnande som de viktigaste aspekterna av denna praktik och att reflektionen dessutom helst ska vara kollektiv. Pedagogisk dokumentation är att dokumentera på barns villkor. Men det görs inte av sig själv! Det krävs nyfikna, lyhörda och modiga pedagoger, för det finns fallgropar.


Antibiotika i kött olika länder
folkhogskoleutbildning

dokumentation och delaktighet] Svenning, Bente (2011). Vad berättas om mig: Barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation. Lund: Studentlitteratur. Åsén, Gunnar (red.) (2015). Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan. Stockholm: Liber. Obligatorisk litteratur, Styrdokument Skolverket (2017).

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Men hur ska vi gå från teori till praktik? Pedagogisk dokumentation i praktiken. Svaret är att det behövs vässade och intuitiva pedagogiska verktyg  samheten tillsammans med barnen kan ses som starkare dokument. 2.2 Pedagogisk dokumentation – ett verktyg för en reflekte- rande praktik. Med pedagogisk dokumentation kan den egna praktiken granskas och synliggöras och blir på så vis ett verktyg som gör det möjligt att följa barns utveckling och  Så börjar filmen där Katarina Larsson och Katinka Vinroth Andersen beskriver hur man kan använda pedagogisk dokumentation för att utveckla lärandet hos  En sådan pedagogisk dokumentation avser både insamling och analys av det som händer i syfte att synliggöra och förklara förhållanden, praktik,  pedagogisk dokumentation i barns och vårdnadshavares minnesbilder av dokumentationspraktiken? Vad innebär pedagogisk dokumentation.