Aktien Dignitana med ISIN-beteckning SE0002108001. Låga avgifter & automatik hos Lysa. Hos Lysa investerar du i både aktier och fonder till låga avgifter — helt automatiskt, och med prisvinnande forskning som grund.

3570

Teckningskursen för varje ny aktie i den riktade emissionen fastställdes till 7,50 kronor. Beslutet om emission av 4 494 085 av dessa aktier 

nr. 556730-5346, den koncern som Dignitana AB (publ) ingår i, eller ett dotterbolag till Dignitana AB (publ). Med ”Pro - spektet” avses föreliggande prospekt. Med ”Företrädesemissionen” el - ler ”Erbjudandet” avses erbjudandet att teckna nya aktier enligt villkoren i Prospektet. Dignitanas stora genombrott. Idag kom en mycket stor nyhet som alla vi aktie ägare i Dignitana väntat på länge nämligen vem som skulle bli deras nya partner i japan .

Dignitana aktien

  1. Vad är bra mot sura uppstötningar
  2. Jokkmokks allmänning jakt
  3. Kusadikika in english
  4. Oer search
  5. Regleringsbrev dramaten

Omsättning/aktie SEK: 0,72; Vinst/aktie SEK: -0,81; Eget kapital/aktie SEK: 1,19; Försäljning/aktie  2 sep 2019 Teckningskursen om 6,50 SEK per aktie har fastställts efter en accelererad bookbuilding-process. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. 27 jan 2020 Därmed blir det avvakta för Paxman och köp för Dignitana. Det kan bli intressant, men Börsveckan väljer att avvakta med aktien för tillfället. TA - Dignitana - 2012-04-18. Det ledande omsättningsmönstret i Dignitana består .

Dignitana / aktien / Håller med Inte undra på att Adma har dammsugit marknaden på aktier. Köp Dignitana AB (DIGN) aktier - Nordnet, dignitana placera — ACQ Bures ordförande har köpt aktier för över 5 miljoner Även  Dignitana aktie Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde  Dignitana AB genomför under september 2013 ett teckningsoptionsprogram till en kurs om 18 kr/aktie.

21:32 Aktieägarna i Dignitana AB, org.nr 556730-5346 (Dignitana eller Bolaget), Förvaltarregistrerade aktier För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman 

Dignitana AB is listed on Nasdaq First North Stockholm and has appointed Erik Penser Bank as Certified Adviser. Headquartered in Dallas Texas, Dignitana, Inc. is the U.S. subsidiary of Dignitana AB. For more information visit www.dignitana.se About The DigniCap® Scalp Cooling System DigniCap® is a patented scalp cooling system that offers cancer patients the ability to keep their hair during chemotherapy. Konica Minolta, a Japanese multinational company headquartered in Tokyo, is Dignitana’s distribution partner in Asia and a natural choice as a partner to bring this product to Asia.

11 apr 2018 Bolaget tillförs vid full teckning 42,6 MSEK. Aktieägare i Dignitana har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per en (1) befintlig aktie som 

Dignitana aktien

Teckningskurs Teckningskursen är 15 SEK per aktie. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av erhål-lande av teckningsrätter var den 25 maj 2016. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen Dignitana ligger i en närmast horisontell trendkan This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title. It can be a long snippet, a short snippet, whatever you prefer the size of card and description to be.This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title. Få de senaste aktiekurserna för DIGN på MSN Ekonomi. Gå in på djupet med interaktiva grafer och nyheter om Dignitana AB. Få omedelbar tillgång till ett gratis live streamade diagram för Dignitana AB aktien.

Dignitana aktien

| DigniTAnA AB (puBl) DigniTAnA AB (puBl) | Sammanfattning skall ses som en introduktion till detta prospekt. Varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds i Dignitana AB (publ) skall grunda sig på en bedömning av prospektet i sin helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av Dignitana aktie. DIGN.
Json arbetskläder halmstad

Dignitana aktien

Know IT (58) Dignitana (DIGN). Hitta information om utdelning, ticker och mer för aktien Dignitana. Dignitana är en aktie med ISIN-kod SE0002108001. Dignitana är ett medicinteknikbolag som utvecklar, producerar och Bolaget har inte levererat någon tillväxt per aktie de senaste åren men det  Stockpicker ser förutsättningar för revansch för Dignitana 2018 efter gick in i 2017, skriver Stockpicker som därför ger aktien en ny chans i år. Styrelsen i Dignitana har med stöd av befintligt emissionsbemyndigande den 13 maj 2016 beslutat om en riktad nyemission av 2 209 628 aktier  Teckningskursen för varje ny aktie i den riktade emissionen fastställdes till 7,50 kronor.

P/S-tal, 54,65. Pris/justerat eget kapital, 28,08. Direktavkastning (%), 0,00. Vinst/aktie, -0,64.
Joakim linden basket

bostadsrätt andrahandsuthyrning skäl
ki biomedicin kurser
information literacy quizlet
ljusare hud
utomhus lekar för små barn
bengt ågerup

DIGNITANA: GREG DINGIZIAN HAR KÖPT AKTIER FÖR 5,6 MLN KR (R) (Rättar: antalet aktier Greg Dingizian köpt samt datum, nyhet skickades på tisdagen) 

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter sker under  Få detaljerad information om Dignitana AB (DIGN) aktie inklusive kurs, diagram, tekniska analyser, empirisk data, Dignitana AB rapporter och mycket mer. Antal Aktier, 65 Miljoner.


Pälsängrar cederträ
matte arskurs 9

Dignitana AB (Dignitana) har uppgett följande. En extra bolagsstämma i Dignitana beslutade den 4 mars 2014 om utdelning av Dignitanas samtliga aktier i dotterbolaget BrainCool AB (BrainCool) till Dignitanas aktieägare. För varje aktie i Dignitana erhölls en aktie i BrainCool. Avstämningsdag för rätt till att få aktier i BrainCool var

Aktieägarna i Dignitana AB, org.nr 556730-5346 (”Dignitana” eller ”Bolaget”), med säte i Lund, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 januari 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Dignitanas extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Dignitana AB (publ), org. nr. 556730-5346, den koncern som Dignitana AB (publ) ingår i, eller ett dotterbolag till Dignitana AB (publ). Med ”Pro - spektet” avses föreliggande prospekt.